Faktoring Nedir ? Nasıl Yapılır ? Türleri Nelerdir ?

Google Haberlere Abone Ol

Faktoring Nedir ? Faktoring Nasıl Yapılır ? Faktoring Türleri Nelerdir ?

Faktoring, bir işletmenin “faktör” adı verilen üçüncü bir tarafa alacaklarını sattığı finansal bir işlemdir. Faktoring, bir işletmenin, alacaklarının önemli bir bölümünü kolayca nakde çevirmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle faktoring, şirket açısından bir finansman yöntemi sayılmaktadır.

Faktoring, yavaş ödeme yapan müşteriler sebebiyle nakit akışı problemi yaşayan işletmelere yardımcı olan bir finansman biçimidir. İşletmenin sermayesini artıran borç faturalarını finanse etmeye olanak tanımaktadır. İşletmenin finansal borçlarını, alacaklarını üçüncü şahıslara fon sağlamak amacıyla indirimle sattığı bir finansal hizmettir.

Faktoring’de bu nedenle, borcun alacaklısına, işlemlerine devam etmeleri için işletme sermayesi sağlayarak toplam tutardan daha az bir miktar borç verirken, alıcı, borç tutarının tamamını ödediğinde borçtan kurtulmaktadır.

Faktoring Nasıl Yapılır ?

Faktoring işlemi genellikle şu şekilde çalışmaktadır: Bir ürün veya hizmet sunup müşteriye bir fatura düzenlendiği zaman faktoring olmadan, ödeme için vadeye bağlı olarak 30, 60 veya 90 gün beklemek gerekmektedir.

Faktoring ile faktör hemen faturayı satın almakta ve faturalanan tutarın %70-95’inin ilk ödemesini yapmaktadır. Çoğu durumda, hesaba 24 saat içinde para yatırılmaktadır. Müşteri faturayı doğrudan faktöre ödediğinde, kalan bakiye alınmaktadır. Genellikle, kalan bakiye, faturanın % 5-30’udur.

Faktoring Türleri Nelerdir ?

Faktoring birçok açıdan farklı türlere ayrılabilmektedir. En yaygın ayrımları yapıldığı yere göre, rücu edebilme durumlarına göre ve ödeme zamanına göredir.

Yapıldığı Yere Göre Faktoring Türleri

Faktoring, yapıldığı yere göre yurt içi ve yurtdışı faktoringi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yurt içi faktoring işlemlerinde alıcı, satıcı ve faktoring firması aynı ülkede yer almaktadır. Yurtdışı faktoring ise alıcıların ya da satıcıların farklı ülkelerde yer aldığı durumda gerçekleşmektedir.

Rücu Edilebilme Durumuna Göre Faktoringler

Faktoring, rücu edebilme durumlarına göre rücu edilebilir ve rücu edilemez faktoring olarak ikiye ayrılmaktadır. Rüculu faktoring uygulamasında işletmelerin sadece finansman ve tahsilat talepleri karşılanmaktadır. Burada alıcı riski faktör tarafından üstlenilmemektedir. Rücu edilemez faktoring, faktörün alacağın ödenmemesi durumunda riskin tamamını üstlendiği faktoring türüdür.

Ödeme Zamanlarına Göre Faktoringler

Faktoring, ödeme zamanlarına göre ise ön ödemeli faktoring ve vadeli faktoring olarak incelenmektedir. Ön ödemeli faktoring çeşidinde satıcı alacakları faktör kuruluşa devrettiği zaman alacaklarının vadesi dolmadan belirli bir kısmını tahsil edebilme imkânına sahip olmaktadır.

Vadeli faktoringde ise ön ödeme kolaylığı sağlamamaktadır. Bu sebeple herhangi bir finansman maliyeti söz konusu olmamaktadır. Borçlara ait ödemeler satıcıya ya fatura tarihi ya da borçların faktöre devri ve fatura nüshalarının teslimi itibariyle belli bir zaman geçtikten sonra, her bir borçludan tahsilat yapıldığında veya onaylı borçlar için borçlunun vade bitiminden önce acze düşmesi durumunda yapılmaktadır.

Diğer Faktoring Türleri

Yukarıda sayılanlar dışında mevcut olan faktoring çeşitleri şu şekildedir; bildirimli faktoring (açık faktoring), bildirimsiz faktoring (gizli faktoring), tam hizmet faktoring (geleneksel faktoring), acente faktoring, toptan faktoring.

Google Haberlere Abone Ol

YORUMLAR

Bir cevap yazın